Instructies OBvP 2021

1

 

De Oosterhoutse Bond van postduivenliefhebbers is opgericht in januari 1911

Algemeen:

De Oosterhoutse bond van Postduivenliefhebbers is gevestigd op het floralia terrein aan de Beneluxweg 63-65 4904SJ te Oosterhout,  Het inkorfgedeelte bevind zich tijdelijk naast de schuur. Deze bevind zich aan de rechterkant van het park. In de gebouwen is een rookverbod er mag alleen buiten worden gerookt.

Mededeling vanuit Floralia 

Bij Floralia kunt U heerlijk buiten zitten en genieten van de tuin met een hapje en een drankje, nu hebben we als leden van de OBvP een speciale prijs voor onze consumpties die we nuttigen tijdens onze bijeenkomsten, deze muntjes graag niet gebruiken om Uw diner te betalen het verzoek is dan ook om per pin te betalen als u dineert bij Floralia, de prijzen die U voor een diner betaald bij de floralia zijn erg scherp en laag geprijsd en volgens enkele leden kun je er lekker eten voor niet veel geld alleen als we met de muntjes die we voor een speciale prijs hebben gekocht betalen is dit niet toereikend voor de uitbaters van het restaurant, vandaar dit verzoek aan U alle en probeer het eens het is heerlijk vertoeven in de tuin op het terras en het eten word bereid van alleen verse producten.

Bestuur OBvP

Contactadres OBvP

Secretaris@obvp.nl                       Edwin Proosten

voorzitter@obvp.nl                        Gert van den Bogaard

                                                       Heistraat 6a

                                                       5121JL Rijen

                                                       telefoon 06-19403993

 

Penningmeester@obvp.nl          Teus Teske (ringenadministrateur) 0162-422748

 

Bestuur@obvp.nl                         Toon Cornelissen            (concours penningmeester)

                                                     Ad van den Kieboom     (voor alles m.b.t inkorven en laden / manden)

Centrum / concoursleider: Gert van den Bogaard

Voor het  E.C.Systeem en koppelen chipringen Gert van den Bogaard

Voor reclames op de uitslagen stuurt U een mail naar wedvluchten@obvp.nl alleen deze worden behandeld.

Melden van de duiven bij fondvluchten: Jos Zeijlmans 0162-785716

Contributie 2021

De contributie voor 2021 bedraagt € 43,00.

Voor leden die meevliegen in MFC de Langstraat en Rayon 4 bedraagt de contributie € 49,00.

Inmanden:

Inmanden gebeurd volgens het speciale protocol i.v.m het coronavirus manden we in volgens het protocol wat speciaal hiervoor is geschreven en moet worden nageleefd. het dragen van een mondkapje is verplicht als U uit Uw auto of ander vervoersmiddel stapt.

In de week voorafgaand aan de vlucht(en) geeft U uiterlijk een dag (24 uur) voor inkorving voor 19:00u  door met  hoeveel duiven U dat weekend gaat deelnemen aan de komende vlucht(en) via wedvluchten@obvp.nl of via watts app groep wedvluchten OBvP  of telefonisch 06-19403993 een dag voor het inkorven na 18:00u

Voor de marathon vluchten uiterlijk op maandag vooraf aan het inkorven

 

Er wordt een inkorflijst gemaakt met daarop de tijden hoe laat U wordt verwacht deze publiceren we op de site van de OBvP www.obvp.nl bij inkorfgegevens onderaan de pagina

Thuis zorgt U dat uw systeem is ingevoerd met het juiste vluchtnummer (losplaats is niet belangrijk) eventueel de volgorde van de duiven, eventueel de poules ingevoerd en op de juiste niveaus en het aantal duiven.

INVLIEGDUIVEN.

De keuze hoe men zijn duiven meegeeft, ligt bij de deelnemer en deze heeft drie mogelijkheden. Deze zijn hieronder beschreven. 

1. Een liefhebber korft alleen invliegduiven in
De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald. Het ESC-systeem wordt ingelezen, In het vereniging systeem vinken we aan dat het invliegduiven betreft. Deze duiven doen op geen enkel niveau mee aan de wedvlucht.

Heeft U alleen invlieg duiven dan geven we Uw klok na het inlezen direct vrij en doet U nergens aan mee.

2. Een liefhebber korft een gedeelte van zijn duiven in als invliegduif
De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald. Het ESC-systeem wordt ingelezen. Al deze duiven doen op niveau 1 mee aan de wedvlucht. Op ieder hoger niveau kan de deelnemer er voor kiezen minder duiven te zetten. Hij geeft dit aan door bij elk pouleniveau aan te geven met hoeveel duiven hij op dat niveau wil deelnemen.
Voor alle duidelijkheid: als achteraf blijkt dat duiven niet goed zijn gezet, op welk niveau dan ook, is er achteraf geen gegronde reclame mogelijk. Met andere woorden, het is bij de keuze dat een gedeelte van de duiven als invliegduif wordt ingekorfd niet meer mogelijk om daar na het inkorven nog wijzigingen op aan te brengen.  

3. Een liefhebber neemt met alle duiven deel aan de wedvlucht
De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald. Het ESC-systeem wordt ingelezen.Op alle mogelijke niveaus nemen al deze duiven deel aan de wedvlucht.

Inkorfprotocol

U komt net voor de afgesproken tijd het parkeerterrein opgereden en parkeert Uw auto, U zet de klep van de auto open en wacht in of bij U auto totdat de inkorfmedewerker U roept om Uw manden en Uw klok bij de deur van de inkorfruimte te plaatsen en U wacht daar totdat manden en klokje weer terug zijn, U laad de manden in Uw wagen en neemt het klokje mee naar de computer ruimte, zorg ervoor dat U 1,5 mtr afstand houd. U heeft de doffers en duivinnen apart in manden zitten en ook duidelijk op de manden vermeld wat erin zit,  en de volgorde van de getekende (indien gewenst) vooraf ingegeven in Uw klok. Of in manden op volgorde dit meld U aan de inkorfmedewerker. Nadat de duiven zijn ingemand en Uw manden terug zijn bij Uw en door uzelf in de auto en geladen worden, daarna neemt U het klokje mee en loopt naar de computerruimte, U geeft Uw klok daar af en wacht tot het systeem is ingelezen, als U invliegduiven heeft en Uw klokje moet direct vrij worden gegeven meld U dit bij de computermedewerker dan word dit na inlezen direct afgewerkt. Als U invliegduiven heeft zijn al Uw duiven invliegduiven. We doen ons uiterste best de afgesproken tijden te realiseren, maar er kan altijd ergens iets mis gaan waardoor het uitloopt.

Vanaf juli 2020 hebben we in de OBvP alle liefhebbers kunnen overtuigen dat we vooral om de werkzaamheden in de club te beperken allemaal een elektronisch constateer systeem gebruiken. Iedereen heeft inmiddels een systeem zodat het bestuur heeft besloten geen gummie ringen meer te verwerken, dus zorg ervoor dat U de jonge duiven ook van een chipring voorziet, het geeft U betere informatie over Uw duiven en bespaart de medewerkers in de club veel tijd, en de kans op fouten word zo tot een minimum beperkt. Bij verandering of start van het seizoen kunnen we alleen de koppellijsten verwerken, geen hoklijsten, streep de duiven door die uit het systeem kunnen en vul de lijst aan met de duiven die U gechipt wil hebben met M/V (uitgezonderd de jonge duiven) Als U deze koppellijst kwijt bent is het mogelijk deze aan te vragen via wedvluchten@OBVP.nl 

NPO inkorflijst voor de E.C. systemen:

Niveau 1 = OBvP verenigingsniveau

Niveau 2 = M.F.C. de langstraat (leden uit Rijen)

Niveau 3 = Rayon 3

Niveau 4 = Rayon 4  (leden Rijen)

Niveau 5 = Afdeling 2 Brabant 2000

Niveau 9 = Nationaal spel

Poules in de OBvP

inleg

 

Uitbetaal

   

Nummer

Poule

Bedrag

 

bedrag

   

1

0,10

€ 0,10

4 op 1

€ 0,38

   

2

0,20

€ 0,20

4 op 1

€ 0,76

   

3

0,30

€ 0,30

4 op 1

€ 1,14

   

4

0,40

€ 0,40

4 op 1

€ 1,52

   

5

0,50

€ 0,50

4 op 1

€ 1,90

   

6

1,00

€ 1,00

4 op 1

€ 3,80

   

7

2,00

€ 2,00

4 op 1

€ 7,60

   

8

5,00

€ 5,00

4 op 1

€ 19,00

   

9

0,50

€ 0,50

5 op 1

€ 2,38

   

10

1,00

€ 1,00

5 op 1

€ 4,75

   

11

0,50

€ 0,50

10 op 1

€ 4,75

   

12

1,00

€ 1,00

10 op 1

€ 9,50

   

13

HWH

€ 0,10

15 op 1

€ 1,43

   

14

SP1

€ 0,10

10 op 1

€ 0,95

krabberspoule

15

SP2

€ 0,25

20 op 1

€ 4,75

   

16

Sp3

€ 0,50

20 op 1

€ 9,50

Fond poule

17

S2

€ 0,50

1 op 20

€ 9,50

   

18

S3

€ 0,50

1 op 20

€ 9,50

   

19

S4

€ 0,50

1 op 20

€ 9,50

   

20

a

€ 0,05

4 op 1

€ 0,19

inleg verplicht

21

b

€ 0,10

95%

2/3 en 1/3 van de inleg

De wedvlucht penningmeester zit aan een tafel in deze ruimte bij hem moet U de vracht en poules afrekenen elke week, hij geeft U het betalingsoverzicht van de voorgaande vlucht(en). Als U een week geen duiven meegeeft verwachten we wel dat U komt afrekenen, Wij moeten namelijk ook elke week de vrachtgelden aan de afdeling betalen. Helaas is het nog niet mogelijk om per pin of telefoon te betalen, hier moeten we een oplossing voor vinden voor het seizoen 2022.

Het lossen van de duiven word bekend gemaakt via de website van afd 2 Brabant 2000

Op zaterdag als de vluchten afgelopen zijn, ontvangt U via de App hoe laat we gaan uitlezen/afslaan,

Jordi Pijpers beheert deze app dus als U ook via de app op de hoogte wil worden gehouden meld U bij hem aam (06-33143898). bij meer vluchten op een dag lezen we uit na de laatste vlucht dit is afhankelijk van de vluchten. U kunt ook bij een clubgenoot informeren hoe laat er word uitgelezen, gaat U na het inleveren van Uw klok naar huis informeert U eerst hoe laat U het klokje weer kan ophalen. Nadat de uitslag is gemaakt word deze voor liefhebbers die €20,- hebben betaald uitgeprint de uitslag word zo spoedig mogelijk op de site van de OBvP geplaatst het voorwoord volgt uiterlijk binnen 24 uur na de vlucht.

De OBvP is niet aansprakelijk voor Uw klok, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid als U deze in het lokaal laat staan.

Africhtingsvluchten op woensdag / zaterdag gaan bijna volgens hetzelfde protocol ,U geeft 24 uur voor het inkorven door hoeveel duiven U gaat meegeven. Hier zijn geen inkorvers aanwezig alleen een inkorfmedewerker en deze geeft aan wie er aan de beurt is (volgorde aankomst). De manden staan opgesteld met mandentellers en U mand de duiven zelf in nadat U bent gewaarschuwd door de inkorfmedewerker U vult de mand met Doffers (M) en duivinnen (V) totdat er (27) in de mand zitten, daarna verplaatst U de mandenteller naar de volgende lege mand. Kijk goed dat de mandenteller zijn werk doet. Na inmanden gaat U met Uw manden terug naar de auto en verlaat rustig het parkeerterrein. Het afrekenen van deze africhtingsvluchten gaat via de wedvluchtpenningmeester komt U op de eerst volgende inkorfgelegenheid niet, vragen wij U om het verschuldigde bedrag voor het inkorven gepast in een enveloppe af te geven aan de inkorfmedewerker vermeld Uw naam en aantal duiven en het bedrag op deze enveloppe zodat de inkorfmedewerker geen extra handelingen moet verrichten tijdens het regelen.

Vliegprogramma 2021

dit vliegprogramma met vluchtnummers vind U op deze site onderaan bij de categorie Inkorfschema in de bijlages

 

Kampioenschappen OBvP 2021

Vitesse                          7 aangewezen en 7 onaangewezen 3 duifkampioenen

Midfond                         7 aangewezen en 7 onaangewezen 3 duifkampioenen

Dagfond                        5 aangewezen en 5 onaangewezen 3 duifkampioenen

Overnachtfond              3 aangewezen en 3 onaangewezen 3 duifkampioenen

Jonge duiven                7 aangewezen en 7 onaangewezen 3 duifkampioenen

Natour                           5 aangewezen en 5 onaangewezen 1 duifkampioen oud en 1 duifkampioen Jong

3 Generale kampioenschappen aangewezen en 3 kampioenschappen onaangewezen

1 Totaal generaal kampioenschap

Berekening kampioenschappen:

Voor het onaangewezen deel geldt:

Het deeltal dat gebruikt wordt voor de berekening van het gemiddelde wordt niet afgerond . Dit heeft als gevolg dat de punten behaald door de laatst meetellende duif mogelijk maar gedeeltelijk meetellen. U heeft bijvoorbeeld 14 duiven mee, het deeltal wordt dan 1,4. De berekening wordt dan de punten behaald door de eerste duif opgeteld plus 4/10 gedeelte van de punten behaald door de tweede duif. En dit totaal delen door 1,4. Voor de oude duiven tellen de bovenste 20 duiven van de poulebrief mee voor het onaangewezen deel, en bij de jonge duiven de bovenste 30 duiven van de poulebrief. Wordt bij de oude duiven bv. de 21e getekende geconstateerd, dan telt deze niet mee voor de punten.

Voor het aangewezen deelt geldt:

Het gemiddeld aantal punten van de eerste 2 duiven op de uitslag uit de eerste drie van de inkorflijst (de 3 eerst getekenden). M.a.w. 2 van de bovenste 3. In geval er slechts een duif van de eerste drie duiven van de inkorflijst punten behaald worden deze punten toch door twee gedeeld. Duifkampioenschap: Voor het duifkampioenschap tellen de punten behaald door dezelfde duif.

Doorgang kampioenschap: Een kampioenschap per categorie gaat door bij een minimum aantal van drie vluchten.

De berekening van het generale kampioenschap

De totaal behaalde punten aan en onaangewezen van alle vluchten van een seizoen worden bij elkaar opgeteld

Koning OBvP 

De koningsvlucht is dit jaar vanuit Chateaudun op 10-7-2021, bij het niet doorgaan of  op kortere afstand lossen van deze vlucht hebben we de vlucht vanuit Pont st Maxence jonge duiven op 04-09 als reserve koningsvlucht

Reclameren

reclameren op uitslag en kampioenschappen OBvP per mail bestuur@obvp.nl 

wij geven deze ook door aan de overige samenspelen

Overige mededelingen:

De uitdraai koppellijst die U ontvangt nadat Uw duiven zijn gechipt svp goed bewaren, U kunt hierop eenvoudig de ringnummers doorstrepen die uit het systeem mogen worden gehaald. en de jongen duiven die mogen doorgaan naar het volgende jaar voorzien van M Doffer of V Duivin dit is belangrijk voor diverse landelijke competities, Ook staat er een datum van het enten vermeld, heeft U bij een ringnummer niet de juiste datum staan overleg dan de entlijst met desbetreffende ringnummer aan onze concourspenningmeester, hij zorgt dan dat dit goed in het systeem komt, zo voorkomt U problemen als deze duif gecontroleerd word.

Rayon 3 Union de Baronie

Alle vluchten van het officiële vliegprogramma van Brabant 2000 worden ook gespeeld in Rayon 3 Union de Baronie (Niveau 3) Het aantal duiven moet U zelf in Uw systeem aangeven alleen deze komen in concours Let dus op wat U aangeeft dit aangeven is Uw eigen verantwoordelijkheid wat U invult is bindend geeft U niets in komen de duiven ook niet op deze uitslag, verder is er geen inleg en geen poules, uitslag alleen digitaal op de website van Union de Baronie U mag vanaf 2021 ook aangeven dat U invliegduiven mee geeft dus duiven staan niet automatisch 

Kampioensschappen "Union de Baronie"

Per discipline zijn er 7 kampioenen zowel aan als onaangewezen de punten worden hetzelfde berekend als bij Brabant2000 uitzondering hierop het generaal kampioenschap en generaal duifkampioenschap oud en jong, en ook de navluchten tellen mee voor het generaal kampioenschap hiervoor tellen 30 duiven

Ook in 2021 is er weer een ploegenspel waarvoor u zich vooraf moet opgegeven

Rayon 4 en MFC de Langstraat

Leden uit Rijen en Waspik kunnen de informatie vinden op de website van Rayon4  https://unionrayon4.duivenalshobby.nl/

Africhten van de duiven door individuele liefhebbers in België

U moet ervoor zorgen dat U altijd de entverklaring bij heeft als U gaat africhten in Belgie 

 

Voor alle leden van de OBvP gelden de volgende reglementen:

Huishoudelijk reglement en statuten OBvP, Brabant 2000, Union de Baronie (of Rayon 4)

https://www.brabant2000.nl/uploads/2/4/4/5/24459822/infoboek_vliegseizoen_2021_v1.0.pdf

Huishoudelijk reglement en statuten NPO

Wedvluchtreglement NPO

Reglement rechtspiegeling, Reglement hokcontrole, Reglement tentoonstellingen, Reglement vervoer, Reglement oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven. 

Alle laatste versies van het coronaprotocol deze vind u op www.duivensportbond.nl