Corona protocol

Beste Sportvrienden Leden OBvP,

 

Er mogen max 3 mensen in het inkorflokaal aanwezig zijn, er mag voortdurend worden gewisseld alleen het aantal mensen in het lokaal is bepalend de rest wacht buiten het lokaal

 

Voorlopige lijst van vrijwilligers OBvP afwisselend inzetbaar (dit voor de eerste weken tot nader bericht)

Concoursleider: Gert van den Bogaard (T.Teske reserve)

Inkorvers: Ad van den Kieboom, Peter Bogerd

Computer medewerkers: Corne Pijpers en Gert van den Bogaard

voor de donderdag inkorvingen John Stultjens en Marc van de Poel

Inkorfmedewerkers: Ad v Vugt en Hans Verduin

Toezichthouder algemeen: Hans van Oyen en Gert van den Bogaard

Toezichthouder is aanwezig op parkeerplaats om te zorgen dat we de regels hanteren en ondersteund de inkorfmedewerkers (draagt geel of orange hesje) volg de aanwijzingen op van deze mensen, en blijf rustig wachten op Uw beurt.

Het laden van de duiven gebeurd in overleg aan het eind van het inkorven door enkele vrijwilligers

 

Inkorf procedure Oosterhoutse Bond van Postduivenliefhebbers 12-03-2021

 

verenigingsnummer: 1939

Adres: Beneluxweg 63-65 te Oosterhout

 

Inkorflokaal en computerruimte liggen 100 mtr uit elkaar en zijn niet inpandig gekoppeld men moet deze afstand overbruggen door de buitenlucht over de parkeerplaats. Op onderstaande foto ziet U de afstand vanaf het inkorfgebouw naar de computerruimte welke alleen te bereiken is i.v.m. de maatregelen die nu gelden door rechtsom naar de achterkant van het gebouw te lopen dit wordt gedaan door de inkorfmedewerker de liefhebber blijft in of bij zijn auto op het parkeerterrein en houd rekening met de 1,5 meter afstand.

 

De leden van de OBvP sturen uiterlijk 1 dag voorafgaande aan het inkorven voor 21:00uur een mail via wedvluchten@obvp.nl of appen naar 06-19403993 (de liefhebbers zonder mail bellen met Gert 06-19403993 tussen 18:00u en 21:00u

Men vermeld naam liefhebber, aantal duiven 

Zorg ervoor dat U Uw entlijst afgeeft tijdens de eerste inkorving en deze afgeeft aan de inkorfmedewerker gelijk met Uw klok.

Voor elke vlucht word een inkorfschema gepubliceerd op de website www.obvp.nl daar is aangegeven het tijdstip waarop wij verwachten dat U aanwezig bent op de parkeerplaats van het clubgebouw om Uw duiven doffers en duivinnen apart in schone en degelijke duivenmanden (samen met Uw klok) vanuit Uw auto over te dragen aan de inkorfmedewerker na overdracht neemt U plaats in Uw auto, zodra alle handelingen van het inkorven zijn afgewerkt krijgt U een seintje van de inkorfmedewerker om manden en klok weer in Uw auto te laden en daarna dient U Uw klokje te laten inlezen in de computerruimte en is er gelegenheid om het verschuldigde vracht en poulegeld te betalen. En we kunnen binnen en buiten zitten om wat te melken maar houd de 1,5mtr regel in acht.

De inkorfmedewerker ontsmet de handgrepen van de mand en pakt de klok vast met plastic zak / handschoen dit om de klok te beschermen tegen vocht, Inkorfmedewerker brengt deze manden en klok naar de inkorver , de inkorver ontsmet zijn handen met de ontsmetting gel voor elke volgende inkorving, de inkorver sluit de klok aan op het inkorf systeem en start met inmanden en controleert de ringnummers van de duiven die worden aangeboden met het ringnummer op de display van het systeem. Nadat de duiven zijn ingekorfd wordt er een inmand staat geprint voor de systemen van Benzing en Unikon, Het Tipes systeem word direct na inkorving zonder uit te printen losgekoppeld en deze systemen worden door de inkorfmedewerker naar de computerruimte gebracht en op de aangewezen plaats weggelegd.

De computermedewerker pakt de klok met een plastik zak / handschoen en sluit deze aan op het computersysteem en start met het inlezen van de gegevens, na inlezen van de gegevens en het uitprinten van de inkorfstaat van de Tipes systemen word de klok weer teruggelegd op de aangewezen plaats, de inkorfmedewerker ontsmet de klok en de handgrepen van de manden hierna geeft de inkorfmedewerker een seintje aan de liefhebber dat zijn klok en mand kunnen worden ingeladen in de wagen. Na het inladen van de klok en manden verlaat de liefhebber onmiddellijk de parkeerplaats om plaats te maken voor de volgende liefhebber. De inkorfmedewerker ontsmet zijn handen voordat hij een volgende liefhebber gaat helpen

Alle aanwezigen op het terrein van de OBvP dragen een mondkapje en houden rekening met de voorschriften de inkorfmedewerkers en inkorvers ontsmetten hun handen na elke liefhebber en houden minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar, in het inkorflokaal zijn maximaal 3 personen aanwezig. Een inkorfmedewerker voor het ontsmetten van de handgrepen van de manden van de liefhebber, en deze inkorfmedewerker zorgt ervoor dat de manden gereed staan voor de inkorver, na inmanden zorgt de inkorfmedewerker voor het verplaatsen van de klok naar de aangewezen plaats voor het verwerken van de gegevens door de computermedewerker. Er zijn 2 inkorvers die 2-2,5 mtr uit elkaar staan zij dragen zorg voor het juist inkorven van de duiven en het uitprinten van de Benzing en Unikon systemen

Op de foto de inkorfruimte. Ontsmettingsgel en dettol is voldoende aanwezig om de hygiëne te waarborgen

 

Op de parkeerplaats buiten het gebouw is een toezichthouder aanwezig om te zorgen dat iedereen zich aan de gestelde regels houd Wanneer maatregelen niet worden nageleefd door leden, kan het bestuur een lid (tijdelijk) de toegang tot het verenigingsgebouw ontzeggen dan wel het lidmaatschap intrekken. het is van algemeen belang voor de hele duivensport in Nederland dat men de regels respecteert en ieder lid geeft aan dat hij de regels heeft gelezen en ook de aanpassingen zo goed als mogelijk volgt op de site van de Duivensportbond, op de website van de OBvP kunt U een link vinden naar deze protocollen Elke liefhebber geeft aan deze protocollen te hebben gezien en gaat hiermee akkoord zodra men zich opgeeft om in te korven bij onze vereniging, Voor diegene die invlieg duiven opgeeft gelden dezelfde regels als voor de liefhebbers die hun duiven in concours willen, 

De manden voor doffers en duivinnen worden een voor een gevuld met in acht nemen van het maximaal aantal duiven dat in de mand moet, er gaan niet meer of minder duiven in een mand dan door de afdeling is opgegeven. De liefhebber zorgt ervoor dat dit strikt word nageleefd de toezichthouder controleert dit

Bij het inkorven van de duiven word gebruik gemaakt van mandentellers

Beste liefhebbers we zullen nog totdat er versoepeling komt vanuit de overheid / duivensportbond aan bovenstaande regels moeten houden, als we ons niet aan de regels gaan houden spelen we helemaal niet met de duiven, we hebben een verplichting naar al onze liefhebbers zodat wij als de OBvP er alles aan doen dat iedereen gezond blijft dus houd U aan de regels de laatste versie met de protocollen voor het inmanden en overige zaken vind U op de site van de sportduivenbond een link zullen we plaatsen op de site www.obvp.nl .

Heeft U vragen of opmerkingen graag dit per email aan bestuur@obvp.nl

Met sportieve groet,

Namens het bestuur OBvP

 

Gert van den Bogaard

voorzitter