Pontoise overwinning voor Comb Stultjens van Dongen

Sportvrienden,

Donderdag hebben we ingekorfd voor de eerste vlucht met 2 nachten mand voor de jongen duiven, de weersvoorspellingen waren goed alleen iets minder voor de duiven want met een O-ZO wind hebben we vaak moeilijke vluchten, Er waren adviezen uitgebracht door het IWB en de LC van afd 2 maar het bestuur van afd 2 hield zich aan de peplande losplaats Pontoise dat erg westelijk ligt, andere afdelingen hebben wel het advies opgevolgd wat een extra risico op kruislossingen met zich meebracht, de ene ploeg had de wind meer mee dan de andere. 

We hadden maar met 17 liefhebbers in de OBvP 448 duiven ingekorfd voor deze vlucht, en als eerste klokte de Comb John Stultjens en Frans van Dongen hun 2e getekende de 387 een duif gekweekt in hun kweekhok en op de deur gespeeld, ook de 2e duif was voor Frans en John, Heren gefeliciteerd met dit mooie resultaat op toch een zeer zware vlucht voor de jongen duiven, ze moeten ervaring hebben om deze vluchten goed te kunnen afwerken.

Ik hoop dat de duiven weer thuis komen, en we de laatste weken nog enkele mooie vluchten gaan beleven.

Het was de laatste vlucht van dit 110 jaar OBvP de dobbelsteen kwam op 5 uit dus de 5e getekende kon een prijs winnen. Deze mooie prijzen zijn mogelijk gemaakt door de fantastische bonnenverkoop tbv 110 jaar OBvP begin dit jaar op Top pigeons.

1e prijs D de Hoogh en Zn met prijs 26 €50,-

2e Prijs Comb van Dongen Stultjens met prijs 34 €30,-

3e Prijs Comb Proosten met prijs 45 €20,-

Alle gefeliciteerd met de Jubileumprijs deze word uitgereikt op de feestavond eind dit jaar, we gaan de datum binnen 2 weken aan U bekend maken, want door het coronagebeuren moeten we bekijken waar we dit kunnen laten plaatsvinden, liefst in onze kantine aan het floraliapark waar in W45 ons nieuwe clubgebouw word geplaatst, dit is helaas pas eind dit jaar gereed.

Gr Gert