28-10-2021 najaarsvergadering afd 2

Sportvrienden,

Besluitenlijst ALV 27 oktober 2021  afd 2-

Verenigingen met te weinig deelnemende leden op bepaalde vluchten zullen worden aangeschreven na de bestuursvergadering van 1 november a.s..

Contacten/klachten aan het bestuur conform de gedragscode Nederlandse Duivensport via het secretariaat van de vereniging indienen

Amendementen indienen bij de NPO voor de Ledenraad van 27 november t.a.v. het vliegschema 20222 voor:

• Aanvang seizoen 2022 1 week eerder

• Geen 6 dagfondvluchten( ook geen grote fondvlucht) maar 5.

• Voor de marathon geen geprogrammeerde ochtendlossingen, maar wel verantwoorde lossingen en in het belang van het welzijn van de duiven.

• 5 marathonvluchten met voldoende afstand voor de zuidelijke afdelingen

• Mogelijkheid om bij de jonge duivenvluchten ook oude duiven mee te geven. ( geen wedvlucht voor de oude duiven, maar alleen training).

• Vluchten blijven volgens schema( ook de jonge duivenvlucht 1 week voor Orleans)

• Niet toestaan dat op dinsdag, woensdag en donderdag trainingsvluchten worden georganiseerd. Na vaststelling vliegschema in de Ledenraad wordt de vliegprogrammacommissie verzocht het programma samen te stellen. Dit wordt v.w.b. de dagfond en marathon afgestemd met de overige zuidelijke afdelingen

Met Compuclub wordt contact opgenomen om de liefhebber zelf zijn duiven te laten melden conform de meldingsprocedure van de ZLU.

Berekening Br 2000 kampioenschappen voor de dagfond worden niet gewijzigd.

Verzoek tot verbetering communicatie wordt opgepakt door het bestuur

Programmering wedvluchten op vrijdag conform bestuursvoorstel. Het welzijn van de duiven staat hierbij voorop en het advies van de te vormen kerncommissie wordt gevolgd waarbij de inbreng van de vertegenwoordiger van de lossingscommissie van essentieel belang is. Het moet echter wel vervoerstechnisch ook haalbaar zijn.

PV Tilburg zal worden geattendeerd op de aangescherpte milieuregelgeving welke per 1-1-22 wordt ingevoerd.

Stappenplan WBTR zal worden gestuurd aan de verenigingen. Iedere vereniging dient te zorgen voor een goede inschrijving bij de KVK en indien nodig aanpassing van de statuten en goede opname in het UBO register.

bovenstaand is besloten tijdens de vergadering 27-10 te St Willebrord

Zoals u kunt zien heeft ons voorstel voor de berekening van kampioensschap punten voor de dagfond uit de afd of anders uit rayon 1-2 / 3-4 het (weer) niet gehaald, we hebben ons best gedaan maar er word besloten door andere verenigingen zonder dat ze onze motivatie hebben ingekeken ze hebben het alleen over eigenbelang van de OBvP terwijl dit zeker niet zo is, ze begrijpen niet dat er erg goed word gespeeld op de dagfond in de OBvP Ik begrijp niet dat er zo kortzichtig word gedacht en dan noemen ze het uiteindelijke besluit democratisch genomen, erg jammer.

Transport: Gezien de huidige brandstofprijzen zal de vrachtprijs moeten worden verhoogd, dus dit komt op de voorjaarsvergadering aan de orde, Ook de nieuwe milieuwet voor vrachtwagens in het centrum van steden gaat problemen veroorzaken, we hebben gevraagd aan de afdeling om goed in kaart te brengen wat te doen met het huidige wagenpark en de milieu eisen, de wagens die wij bezitten hebben een Euro 5 motor en er moet worden bekeken of we vrijstelling kunnen krijgen om voor onze hobby duiven te mogen laden, mij lijkt dit een landelijk probleem maar ook dit word vervolgt.

 

 

Heeft U iets voor de najaarsvergadering van rayon 3 meld dit voor 2-11-2021 aan het bestuur OBvP meld dit aan ons via bestuur@OBVP.nl   we moeten op 6 Nov de voorstellen hebben ingediend.

Er zijn geen voorstellen binnen gekomen vanuit de leden OBvP

Gr Gert