Voorstellen indienen voor afdeling 2 vergadering

Sportvrienden,

Heeft U voorstellen voor de najaarsvergadering van afd 2 dan vernemen we dit graag van U voor 16 September 2022 via de mail aan secretaris@obvp.nl of U geeft Uw schriftelijk voorstel af bij het inkorven aan Teus Teske.

Vorige week hebben we een bespreking gehad met de voorzitters van Made, Nieuwendijk, Raamsdonksveer en Werkendam, dit overleg was op ons verzoek om eens te bekijken hoe we kunnen samenwerken bij vluchten waar een vereniging te weinig deelnemers heeft, in dit overleg is het duidelijk geworden dat elke vereniging zo lang als het mogelijk is zelfstandig willen blijven inkorven en dat de wens er is dat er een voorstel van de verenigingen gaat naar de afdeling om verenigingen hun duiven zelf inkorven en bij te weinig deelname de duiven mogen aanleveren bij een vereniging waar de duiven worden opgehaald. dit kan op de midfond oud en jong, dagfond en marathon voorkomen,  zo proberen we zoveel mogelijk liefhebbers deel te laten nemen op deze vluchten en de verenigingen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren, ik begrijp het maar het blijft voor enkele verenigingen een gemiste kans om intensiever te gaan samenwerken, In de OBvP blijven we alle vluchten inkorven als het aan ons ligt, misschien is het een idee om een voorstel in te dienen om minder marathon vluchten te organiseren zodat we alle vluchten voldoende deelnemers hebben. maar dit is iets waar we graag vanuit de marathon spelers voorstellen willen ontvangen. zodat we de wens van de marathonliefhebbers overbrengen. maar het maakt niet uit welk onderdeel van onze hobby heeft U een voorstel meld dit svp

Vervoer van de duiven rayon 3 in een wagen is de wens van alle verenigingen die aanwezig waren, ze hebben grote problemen omdat onze duiven (OBvP) in een andere wagen zitten. 

ook over het hitteprotocol gaan we vragen stellen ivm de verhoogde vrachtprijs en dat terwijl misschien de kosten niet stijgen omdat er geen wagen extra hoeft te rijden. we zijn natuurlijk voorstander om de duiven bij hoge temperaturen zo goed als mogelijk te vervoeren en als daar extra kosten bij komen begrijpen we dit, maar we willen de nacalculatie zien per vlucht en dan kunnen we eventueel vragen stellen.

Africhtingsprogramma en start jongen duiven wilt U eerder starten met opleren van de jonge duiven en eventueel in verenigingsverband ook al enkele vluchten spelen zodat we 2 weken voor lopen op de rest van Nederland zodat we elkaar niet in de weg staan om vroeg te lossen en een uitwijk mogelijkheid heeft als een vlucht niet door kan gaan ivm de weersomstandigheden geef dit door aan ons zodat we een gericht voorstel kunnen indienen. Het nationale vliegprogramma ligt voor de komende 2 jaar nog vast maar misschien kunnen we als afdeling iets meer doen,  en als er meer africhtingsvluchten moeten komen wie gaat deze dan vervoeren, misschien toch intensiever met Bauwens samenwerken om africhtingen mogelijk te maken, gezien de capaciteit van het vervoer in onze afdeling.

Over de kampioenschappen gaan we geen voorstellen meer indienen, hier heeft de OBvP 4 jaar elke vergadering een voorstel voor ingediend en telkens wordt het voorstel om onbegrijpelijke reden weggestemd, er komt via andere verenigingen hierover een nieuw voorstel misschien dat het dan wel wordt geaccepteerd  door de vergadering. Wel komt de vraag over de indeling van afd 2 nu zijn de rayons niet gelijk verdeeld en doordat rayon 3 te klein is worden er liefhebbers benadeeld, dit moet eerlijker en de NPO zou hier al mee bezig zijn, maar wel graag voor 2023 in gang zetten het duurt allemaal te lang. 

Dus heeft U een voorstel dien het in zodat wij voor 30 sept de voorstellen bij de afdeling kunnen indienen.

 

Bestuur OBvP