verslag Vergaderingen OBvP/Afd 2

Sportvrienden,

Onder deze pagina vind U de besluiten van de ledenvergadering afd 2 en OBvP  

Aanvang 20:00 uur

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter We hebben Qua weer een fantastisch jaar gehad en de resultaten van de leden van de OBvP waren weer overweldigend U heeft alle een boekje meegehad daarin staan de resultaten van het seizoen 2022 vermeld. 
  2. Terugblik vliegseizoen (zie punt 1)
  3. Aanmelding nieuwe leden

De volgende liefhebbers zijn tijdens de vergadering aangenomen als lid bij onze vereniging
Casper Kool (Prinsenbeek maar verhuist naar Dorst)
Joop Nouws (Bavel)
Frits Hasselo (Breda)
J. van Ommeren (Bavel)

  1. Behandelen voorstellen Brabant 2000 (zie bijlage zoals bestuur heeft aangegeven wordt er gestemd)
  2. Voorstellen binnengekomen van leden OBvP.

Gert-Jan de Hoogh alle leden OBvP in rayon 3 laten spelen.

Bestuur OBvP: er komt een nieuwe indeling via afd 2 / NPO we wachten deze indeling al vanaf 2015 hebben onze splitleden niet in rayon 3 mee mogen doen en we wachten de nieuwe indeling van afd 2 af.

gevraagd of Peter Bogerd zitting zou willen nemen in de nieuw te vormen commissie maar deze gaat als bestuurslid in rayon 3 stoppen 

Jos Severs Vervoer afd 2 is een probleem misschien beter samenwerken met andere partijen,

Bestuur OBvP: dit is een punt wat zeker in de afd 2 vergadering besproken wordt en we houden jullie op de hoogte

  1. Mededelingen bestuur.

-Contributie verhoging is aangenomen en de contributie bedraagt vanaf 1-1-2023 €55,- 
- Kampioenenhuldiging zaterdag 26 november 2022 vanaf 16:00 uur
- Bonnenverkoop op Toppigeons graag medewerking van de kampioenen. De eerste bonnen hebben we al het zou prettig zijn dat de kampioenen van onze vereniging onze secretaris melden wat ze beschikbaar willen stellen voor de bonnenverkoop in Jan 2023 op Toppigeons.
- Tentoonstelling datum Jan 2023 nog te bespreken
- Vrijwilligers gezocht,  laden van de manden is iets wat veel leden van onze club zeker nog uit kunnen voeren en als U dit echt niet kunt doen vanwege Uw gezondheid, meld dit aan onze secretaris dan nemen we U niet mee in dit schema, of U regelt zelf een vervanger minimaal 1 week voordat U aan de beurt bent zodat iedereen weet wie er verantwoordelijk en aanwezig is bij het laden.

zo komen alle leden via rouleersysteem een of twee keer per jaar aan de beurt. Ook kunt U zich aanmelden voor andere werkzaamheden die er zijn in de OBvP er zijn veel zaken die tijdens het  seizoen geregeld moeten worden en als we allemaal iets doen blijft het voor iedereen leuk.

Rondvraag
deze staan in het verslag onder aan dit blad in PDF 

 

AFD 2 vergadering

Afgelopen najaarsvergadering van Brabant 2000 zijn er geen besluiten genomen, zodra hiervan een verslag is melden we het in het weekend op de site van de OBvP, maar de voorstellen verenigingen zijn zoals het advies bestuur afd 2 heeft aangegeven aangenomen of verworpen. het was een rommelige vergadering waar geen visie voor de toekomst van de duivensport in terug te vinden is, dit baart me ernstige zorgen.

Ik hoop dat we na de NPO vergadering meer duidelijkheid krijgen

Gr Gert van den Bogaard